VisualDRG

VisualDRG giver et visuelt indblik i grupperingslogikken. I dette værktøj, er grupperingslogikken opstillet som et beslutningstræ, hvor alle regler i grupperingslogikken er synliggjort og det er muligt at se hvilke krav der skal være opfyldt for at gruppere til den enkelte DRG-gruppe. Alle regler er listet, så logikkens hierarki følges.

I VisualDRG kan der for eksempel findes svar på følgende spørgsmål:


  • Hvor har procedurekoden KNFA00 - Perkutan eksploration i bløddele i hofte eller lår betydning i grupperingslogikken?
  • Hvilke kriterier skal være opfyldt for at blive grupperet til DRG-gruppen 03MP13 - Rekonstruktive operationer på kæbe eller kæbeled?
  • Hvad er taksten for DRG-gruppe 06MP18 - Fjernelse af blindtarm, kompliceret?

Hvis der er specifikke patientoplysninger tilgængelig og det ønskes at kende DRG-gruppen med tilhørende takst kan værktøjet InteraktivDRG benyttes.

Henvendelser vedrørende VisualDRG kan ske til kliniskvalidering@sundhedsdata.dk

OBS! Funktionen til fremsøgning af den enkelte SKS-kodes placering i grupperingslogikken ( DRG -> SKS-KODER ) virker desværre ikke i øjeblikket.

OBS: Hvis der er problemer med visningen af VisualDRG kan siden eventuelt åbnes i Chrome.